PRIRUČNIK ZA PRAĆENJE RADA LOKALNIH ORGANA VLASTI

Uloga ovoga priručnika je da predstavnicima civilnog sektora i medija pruži sredstvo koje će im omogućiti da na adekvatan način prate rad organa lokalne samouprave, a naročito općinskih vijeća koja su glavni donositelji odluka na lokalnoj razini.
Da bi se postigla veća razina javnosti i odgovornosti u radu organa lokalne samouprave s jedne strane, te bolja uključenost građana u proces donošenja odluka s druge, donosimo neophodne podatke iz sfere rada općinske uprave, kao prvi neophodan korak u ovom procesu. 
 
Nadamo se da će ovaj priručnik biti od koristi svima koji budu pratili rad organa općinske uprave što će svakako doprinijeti stvaranju odgovornije i efikasnije lokalne samouprave, aktivnijih građana, medija i civilnog društva.
 
Priručnik možete preuzeti OVDJE
 
 
 
 
 
Ovaj dokument je proizveden u okviru WeBER projekta - Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, koji financijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije. Sadržaj ovog dokumenta odgovornost je Centra za građansku suradnju i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

NAJAVA ULIČNE AKCIJE

ULIČNA AKCIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA
 
BUDI MUŠKO KLUB LIVNO
 
Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja, koji završava Međunarodnim danom ljudskih prava, Budi muško klub Livno, organizira uličnu akciju, na Trgu kralja Tomislava, s početkom u 13 sati, sutra 08.12.2017. 
 
Uličnom akcijom žele se osvijestiti učenici, njihovih profesora ali i roditelji o prevenciji i borbi protiv nasilja u školi i u obitelji.
 
Ulična akcija je zamišljena kao dinamična i kreativna radionica, koja će ukazati na problematiku, kao i da ne smijemo biti nijemi promatrači nasilja, ma gdje se ono odvijalo.
 
Ovim putem pozivamo sve naše kolege i kolegice iz srednjih i osnovnih škola, naše profesore i roditelje, da nas podrže u borbi protiv nasilja, te da zajedno kažemo NE nasilju.

POZIV MJESNIM ZAJEDNICAMA

POZIV MJESNIM ZAJEDNICA OPĆINE GRUDE, POSUŠJE, ČAPLJINA, LIVNO, TOMISLAVGRAD I DRVAR
 
Centar za građansku suradnju Livno u sklopu projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“, poziva mjesne zajednice općine Grude, Posušje, Čapljina, Livno, Tomislavgrad i Drvar da popune Aplikaciju, putem koje će omogućiti nabavku oglasnih ploča za mjesne zajednice. 
Cilj nabavke i postavljanja oglasnih ploča je da omogući mjesnim zajednicama kvalitetniju komunikaciju sa stanovništvom. Prije poziva, organizirane su bile obuke za predsjednike mjesnih zajednica 6 općina, kojima je bio cilj da se pospješi način komuniciranja sa stanovništvom, općinama ali i samim medijima, s ciljem prezentiranja aktualne problematike ali i uspjeha mjesnih zajednica. 
 
Poziv je otvoren do 08. prosinca 2017. godine, a Aplikacije se mogu dostaviti poštom na adresu:
 
Centar za građansku suradnju Livno
Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina

OTVORENI JAVNI POZIV

CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU LIVNO 
za potrebe projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“ koji se provodi u okviru regionalnog projekta ACCTIONSEE, objavljuje:
 
 
OTVORENI JAVNI POZIV
za nabavku vanjskih oglasnih ploča za potrebe mjesnih zajednica
 
1. PREDMET PONUDE
 
Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku vanjskih samostojećih oglasnih ploča za 22 mjesne zajednice u općinama Livno,  Tomislavgrad, Drvar, Posušje, Grude i Čapljina.    
 
 
2. PRAVO SUDJELOVANJA
 
Pravo sudjelovanje na javnom pozivu imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom.
 
 
3. SPECIFIKACIJA
 
Navedene oglasne table mogu biti metalne, drvene, plastične ili kombinacija istih materijala te zadovoljiti sve standarde kvalitete. Ukoliko ponuđači mogu ponuditi više vrsta oglasnih ploča, za svaku vrstu trebaju uraditi odvojenu ponudu.  Ponuđači svoje ponude trebaju dostaviti pojedinačno za:
 
Oglasne vanjske ploče (samostojeće) - metalne, drvene, plastične ili kombinirano 
Dimenzije: 128 x 108 x 250 cm, PVC panel 25 mm, čelični stupovi (ili slično) 22
 
 
4. SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda treba sadržavati:
a) Naziv ponuđača s točnom adresom, identifikacijski porezni broj i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora
b) Ukupnu cijenu sa dostavom, sa PDV-om izraženu u konvertibilnim markama,
c) Servisiranje nakon isporuke – garancijski rok,
d) Uvjeti i način plaćanja,
e) Opciju ponude (period važenja ponude) i rok isporuke,
f) Izjavu ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštenog predstavnika ponuđača
g) Ostale povoljnosti ponude.
 
 
5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
 
Ponudu obrađenu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom ponuđač je obvezan dostaviti do 15.11.2017. do 16:00 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj koverti. Ponude koje iz bilo kojeg razloga zakasne neće biti razmatrane. Prijave putem e-mail adrese će se smatrati važećim uz obavezno dostavljanje zatvorene koverte. Ovakve prijave će se smatrati važećim samo ukoliko je koverta poslana do 15.11.2017. godine.
 
Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti za koji javni poziv podnosi ponudu sa naznakom „NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“ na poleđini koverte ponuđač je dužan naznačiti: naziv i adresu ponuđača i broj telefona. 
 
Ponude dostaviti na adresu:
Centar za građansku suradnju 
G. Jurkića 8a (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina
 
Kontakt osoba: Zulka Baljak
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel: 034 202 770

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

We have 58 guests online

Questionnaire for Local Communities

It is important for every Local Community to prepare its own identification document, that is, a detailed description of resources and needs, as a starting point for the development of strategic and action plans as well as for project proposals.

We have developed a questionnaire based on our extensive community experience, which can assist the Local Community leadership in surveying residents and gathering relevant information. Our questionnaire can be amended or supplemented as needed to meet the needs of individual Local Communities.

The questionnaire (in local language only) is available here

Report Labour Violations

As part of the project Lobbying for Better Legislative Protection of Workers' Rights, funded by the European Union, we are documenting labour rights violations in Cantons 8 and 10 of Bosnia and Herzegovina. Come forward and report violations of your rights. The form (in local language only) is available here

Civic Participation in Decision-Making

The fifth year of the project Citizen Participation in Local Decision-Making, focusing on promoting civic activism through Local Communities and thereby encouraging more efficient and transparent local government.

More...

LEAP in Livno Municipality

The best response to the complexities of environmental protection lies in local community-level problem-solving through the drafting and implementation of a Local Environmental Action Plan (LEAP).

More...

Resource Centre CGS Livno

The CGS Livno Resource Centre, as part of a project coordinated by the Centre for the Promotion of Civil Society, offers information about civil society organisations in 11 municipalities in southwestern Bosnia and Herzegovina.

More...

Site Login