ŠTO VAMA ZNAČI 1. MAJ?

POZIV GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA
 
Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu dana 1. maja/svibnja 1886. godine, kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a osmero je radnika osuđeno na smrt. To je nepobitna povijesna činjenica.
 
Međutim, što u današnje vrijeme Vama znači 1. Maj? Je li 1. Maj samo još jedan dan koji se u kalendaru obilježava kao neradni? Ove godine Međunarodni praznik rada „pada“ na ponedjeljak, pa je možda još jedan produženi vikend? Možda prilika da se okupite s društvom na roštilju? Mogućnost da radnici i sindikati putem protestnih šetnji ukažu na loš položaj radnika? Vjerujemo da je Međunarodni praznik rada sve ovo i više od toga.
 
Centar za građansku suradnju je prošle godine, na službenoj facebook stranici Koalicije sindikata i NVO, objavljivao fotografije i komentare koji su vezani za obilježavanje Međunarodnog praznika rada, tako da smo pratili protestne šetnje radnika i sindikata u BiH, Hrvatskoj, Srbiji ali i u cijeloj Europi, gdje je na ovakav način obilježen 1. Maj. Također smo objavljivali i fotografije naših građana i građanki, kako 1. Maj koriste kao priliku za druženje s prijateljima, kolegama, obitelji.
 
Ove godine, pozivamo sve građane i građanke da nam se pridruže u praćenju događanja na Međunarodni praznik rada, te da nam šaljete u inbox, službene facebook stranice Koalicija sindikata i NVO, Vaše fotografije i komentare, i pokažite na koji način Vi obilježavate 1. Maj i ljudi oko vas.
 
 
 
Što Vama znači 1. Maj

KANTONALNI SUDOVI - BROJ I VRSTE POVREDA RADNIH PRAVA

O efikasnosti sudstva, kada su u pitanju radni sporovi i slučajevi koji se tiču radnog prava, više puta je bila tema naših razgovora s medijima, nadležnim i pravosudnim institucijama. Činjenica je da se predmeti iz radnog prava vrlo sporo rješavaju, postoje primjeri kada sudski spor traje i preko 20 godina, iako imaju prioritet pri rješavanju. Centar za građansku suradnju već duži niz godina ističe da je potrebno osnivanje Radnih sudova ili Odjeljenja pri sudovima, koji bi se bavili samo i isključivo predmetima iz radnog prava.

Više o broju i vrstama povreda radnog prava možete pronaći na službenoj stranici Koalicija sindikata i NVO u dijelu PUBLIKACIJE I ANALIZE.

POZIV MLADIMA S PODRUČJA OPĆINE LIVNO

BUDI MUŠKO KLUB
 
Živiš na prostoru općine Livno? Ideš u 1., 2. ili 3. razred srednje škole?
 
Pozivamo te da postaneš vršnjački edukator, te da zajedno sudjeluješ u usvajanju pozitivnih društvenih stavova, ponašanja, podizanja svijesti o posljedicama nasilja nad ženama i uključivanja muškaraca kao agenata promjene.
 
Nudimo ti mogućnost da se na kreativan način uključiš i doprineseš unapređenju obrazovnih standarda u uključivanju muškaraca u eliminaciji nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini.
 
Stoga, postani dio grupe mladih s prostora općine Livno i uključi se u projekt „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja... prema ženama i nasilja u  u Bosni i Hercegovini“.
 
Na ovaj način mladi s prostora općine imaju mogućnost da na kreativan način ukažu na problematiku koja je njima bliska, na način koji je njima blizak.
Javite nam se na broj 202 770, putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili naše službene FB stranice.

 

NATJEČAJ ZA DODJELU MALIH GRANTOVA SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA

Centar za građansku suradnju Livno (CGS), implementator projekta „Zajedno za radnička prava“ koji je financijski podržan od strane Međunarodnog Olof Palme Centra, poziva sve zainteresirane sindikalne organizacije, članice Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, s područja jugozapadne BiH (kantoni/županije 1, 7, 8 i 10 – HNK/HNŽ, ŽZH, USK i HBŽ) da podnesu prijedloge projekata za dodjelu malih grantova usmjerenih na unaprjeđenje rada sindikata i pokretanje inicijativa u oblastima:
 
 Edukacija članstva unutar sindikata (značaj i uloga sindikata; pravna zaštita radnika; zakonodavstvo, kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje; razvoj privrženosti i povjerenja članstva u sindikat i sindikalni pokret; ravnopravnost, jedinstvo i solidarnost među članstvom i prema drugim sindikatima; uključivanje mladih članova/ica sindikata);
Poboljšanje unutarnjeg ustroja sindikalne organizacije: redoviti sastanci vodstva sa članstvom radi informiranja; podnošenje pisanih izvještaja članstvu (narativni i financijski); poboljšanje komunikacije i suradnju sa drugim sindikatima, medijima, javnošću, vlastima (npr. izrada WEB stranice, društvene mreže, letci, izvještaji …);
Edukacija mladih ljudi i radnika izvan sindikata te javnosti: širenje svijesti o potrebi organiziranja sindikata u privatnom sektoru i to putem medija, društvenih mreža i obrazovnih ustanova;
Zagovaranje: a) formiranja radnih sudova ili odjeljenja pri sudovima koji bi se bavili isključivo radnim sporovima i/ili b) smanjenja stopa poreza i doprinosa na plaće kako bi se rasteretio rad i smanjio postotak radnika koji rade na sivom tržištu tj. „na crno“;
 
Dodjela malih grantova ima za cilj pružiti podršku i konkretnu pomoć aktivnim sindikalnim organizacijama Koalicije koje svojim angažmanom i trudom izrade projektni plan i aktiviraju svoje članstvo da sudjeluju u provedbi projekta te ostvare suradnju sa drugim akterima civilnog društva. Zahtjev za sudjelovanje članstva sindikata i drugih aktera civilnog društva je strategija koja će u zajednici promovirati rad sindikata, podići ugled, podržati i potaknuti bolju komunikaciju, podršku i suradnju između sindikata i donositelja odluka.
 
Uvjeti za dodjelu malih grantova sindikatima:
 
  1. Da je sindikalna organizacija registrirana (priložiti Rješenje o registraciji);
  2. Da je članica Koalicije za bolju zaštitu prava radnika (MoR)
  3. Da su članovi sindikata uključeni u provedbu projekta (rad, logistička podrška …)
  4. Da je sindikalno vodstvo odabralo projektnu ideju i izradilo projektni prijedlog te informiralo članstvo sindikata.
 
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 06.03.2017. godine do 31.03.2017. godine. Povjerenstvo za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih prijedloga projekata.
 
Predviđeni maksimum sredstava po projektu je 2.000 KM, dok se razdoblje implementacije projekata može kretati u intervalu od 3 do 6 mjeseci.
 
Aplikacijski obrazac za projektne prijedloge dostupan je u prostorijama CGS-a, službenim stranicama Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i Centra za građansku suradnju Livno.
 
Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena u pisanoj formi na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na telefon 034 202 770.
 
Sindikati trebaju dostaviti popunjenu aplikacijsku formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrda o članstvu u Koaliciji) i to isključivo poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Aplikacija za male grantove sindikatima” na adresu: Centar za građansku suradnju, Gabrijela Jurkića 8a (zgrada Livnoputova), 80101 Livno
 
U nastavku Vam donosimo:
 

Više članaka...

Stranica 4 od 19

4

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 61 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login