MOSTAR - JAVNI SASTANAK

SINDIKAT, KOLEKTIVNA SNAGA RADNIKA

Što je sindikat? Koja je uloga, važnost i funkcija sindikata? Zašto je važno biti član sindikata? Kako pokrenuti i osnovati sindikat? Može li se zabraniti članstvo u sindikatu? Kako se učlaniti u sindikat i biti aktivan član? Što su sindikati postigli i što mogu postići za radnike i koje su obveze člana sindikata?
 
 
Na ova i slična pitanja, možete dobiti odgovor, sutra, na sastanku, na koji pozivamo sve postojeće sindikate, radnike, građane i medije u hotelu "Bristol", u Mostaru, s početkom u 11:00 sati.
 
Sve dodatne informacije o Koaliciji sindikata i NVO, možete pronaći na službenoj web stranici www.koalicijasindikata.ba ili na službenoj Facebook stranici

 

MLADI IZ LIVANJSKIH SREDNJIH ŠKOLA REKLI NE! NASILJU

„Budi muško klub“ (BMK) iz Livna, koji broji 11 članova, 8 muškaraca i 3 djevojke, koji pohađaju SSS „Silvije Strahimir Kranjčević“, počeli su s realizacijom aktivnosti, s ciljem educiranja vršnjaka o prevenciji nasilja nad ženama i u obitelji. Prije samih aktivnosti, uslijedile su prezentacije, koje su održane u 3 razreda. 
 
Osim aktivnosti, koje će provoditi djevojke i mladići, kreirali su pravilnik, kampanju, humanitarnu akciju i daljnje korake u educiranju i informiranju vršnjaka, što je to nasilje, na koji način ga prepoznati, suprostaviti mu se, te na koji način ne etiketirati i vršiti diksriminaciju nad vršnjacima. 
 
U sklopu BMK, predviđeni su motivacijski sastanci, sportska natjecanja i druženja, te edukacije u montiranju video clipova, izradi fotografija i korištenju na ispravan način društvenih mreža, koje u današnje vrijeme su prepune nasilja nad vršnjacima, ženama i u obitelji. Također, najaktivniji članovi BMK iz Livna će posjetiti ljetni kamp za mlade u Sutjesci, te će na taj način sudjelovati u razmjeni iskustava s vršnjacima u borbi protiv nasilja nad vršnjacima, ženama i u obitelji.
 
Svi zainteresirani, mladići i djevojke, mogu također postati dio Budi muško kluba, a sve dodatne informacije se mogu pronaći na službenoj Facebook stranici, Instagramu ili u prostorijama Centra za građansku suradnju. 
 
Sve aktivnosti se realiziraju u sklopu projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“, koji financira UN Women, a provodi Centra za građansku suradnju sa Snagom Mladih / Youth Power Mostar i Asocijacijom XY.

ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE MJESNIH ZAJEDNICA I UDRUGA

U organizaciji Centra za građansku suradnju, 10.10.2017. godine u Livnu je održana obuka predstavnika mjesnih zajednica i nevladinih organizacija iz općina Livno, Tomislavgrad, Posušje i Grude na temu: Praćenje rada općinske uprave i sudjelovanje u procesu odlučivanja. 
 
Pored brojnih aspekata sudjelovanja građana u procesima odlučivanja, tijekom obuke posebno je naglašen  monitoring ili praćenje rada općinskih vijeća i općinskih uprava kao konstruktivni oblik dvosmjerne komunikacije. Pratiti rad lokalnih vlasti, analizirati rezultate, donijeti zaključke, informirati javnost o tome, te zagovarati promjene tamo gdje je potrebno, najznačajniji je dio rada civilnog društva uključujući i mjesne zajednice, jer je to upravo ono što građani/ke najviše od nas očekuju. 
Obuka je održana u okviru projekta Centar za građansku suradnju „Građani za odgovornu lokalnu upravu“. Projekt se provodi uz podršku regionalnog WeBER projekta i Vanjskopolitičke inicijative BiH.
 
Livno 10.10.17. WeBER

POTPISAN MEMORANDUM O SURADNJI

U suradnji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT (među kojima je i Centar za građansku suradnju Livno), općine Neum, općine Tomislavgrad, uspješno je pokrenut proces izrade antikorupcijskog akcijskog plana kao polazne mjere za efikasnije sprječavanje korupcije na lokalnoj razini u općini Neum.
 
Nakon uspješno odrađenog inicijalnog radog  sastanka s načelnikom općine Neum Živkom Matuškom u srijedu je u prostorijama općine Neum upriličeno potpisivanje Memoranduma o suradnji sa spomenutom općinom.
 
Cilj i zadaća pokrenutog procesa je učinkovitije sprečavanje korupcije na lokalnoj razini, a njime je predviđeno osnivanje radne skupine koja će sudjelovati u izradi antikorupcijskog akcijskog plana za određeno vremensko razdoblje.
 
Potpisani Memorandum precizira suradnju spomenute općine s predstavnicima nevladinog sektora, a pritom im pomaže općina Tomislavgrad, koju predstavlja predsjednik Općinskog vijeća Luka Krstanović, kao posrednik u cijelom procesu. Suradnja se odnosi na izgradnju institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija, tehničku potporu, i promidžbu.
 
Cilj izrade akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini je prevencija i borba protiv korupcije te razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim razinama vlasti. 
 
Napori državnih tijela lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji djeluju na ovom planu ne mogu dati željene rezultate u suzbijanju i eliminiranju korupcije u lokalnoj samoupravi ukoliko građani i svi subjekti u lokalnoj zajednici nisu uključeni ili ne podržavaju njihove napore u realizaciji utvrđenih antikorupcijskih mjera i aktivnosti.
 
Stoga je zadaća strateškog plana stvoriti povoljne uvjete za organizacijske promjene i izradu nove kulture rada i ponašanja u lokalnoj samoupravi.
Fotogaleriju možete pogledati ovdje

Više članaka...

Stranica 2 od 19

2

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 18 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login