NAJAVA

KONFERENCIJA - ULOGA SINDIKATA U SPRJEČAVANJU KORUPCIJE
 
U četvrtak, 30. 04. 2015.godine, u 10.00 sati, u hotelu ‘Park’ u Livnu, održati će se konferencija pod nazivom ‘Uloga sindikata u sprečavanju korupcije’ . 
 
Konferenciju organizira Antikorupcijska mreža ACCOUNT, u suradnji sa Centrom za građansku suradnju (CGS) iz Livna, a sudionici će biti predstavnici sindikata, poslodavaca, vlasti i nevladinih organizacija. 
 
Uvodničari na konferenciji su Alija Remzo Bakšić, Asocijacija poslodavaca BiH; Lejla Ćatić, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH; prof.dr. Adisa Omerbegović Arapović, direktorica Instituta za ekonomska i politička istraživanja i Obrad Belenzada, Konfederacija sindikata RS.  

POZIV PRAVNICIMA

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI RADNICIMA I SINDIKATIMA
 
Centar za građansku suradnju, Livno, implementira projekt Radimo zajedno za radnička prava u jugo-zapadnoj Bosni i Hercegovini (Kantoni 1/Unsko-Sanski, 7/Hercegovačko neretvanski, 8/ Zapadnohercegovački i 10/Livanjski/Hercegbosanski). Projekt financira Međunarodni Olof Palme Centar.
Spomenuti projekt ima za cilj doprinijeti boljoj zaštiti radničkih prava. U sklopu projekta nudimo pravne savjete i pomoć radnicima i sindikatima koji imaju problem s ostvarivanjem prava iz radnoga odnosa.
 
Pozivamo pravnike iz navedena četiri Kantona koji imaju:
- najmanje jednu godinu iskustva u oblasti radnih prava, 
- sposobnost za upravljanje prioritetima i opterećenjem u radu, 
- dosljedan pristup radu s pozitivnom energijom i konstruktivnim stavom, 
- usmene i pisane komunikacijske vještine
da se prijave za rad na pružanju pravne pomoći radnicima i sindikatima u periodu od 4 mjeseca (jun/lipanj – septembar/rujan) uz naknadu po ugovoru o djelu.
 
Prijave s opisom radnog iskustva i biografijom dostaviti do 01.05.2015. do 16:00 sati poštom i/ili e-mailom na adresu:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
 
Prijave koje iz bilo kojeg razloga zakasne neće biti razmatrane. 
 
Centar za građansku suradnju 
G. Jurkića 8a (Livnoputovi)
80101 Livno
Tel: 034 202 770
Kontakt osoba: Zulka Baljak

JAVNI POZIV ZA IZRADU WEB STRANICE ZA POTREBE PROJEKTA

OTVORENI JAVNI POZIV br. 01/15
za izradu WEB stranice za potrebe projekta 
 
1. PREDMET PONUDE
 
Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg grafičkog i web dizajnera za izradu projektne web stranice. 
    
Web dizajner će u suradnji sa projektnim timom, izraditi nacrt grafike i materijale za dvojezičnu web stranicu. Stranica treba biti atraktivna, interaktivna i za upotrebu brza i jednostavna. Razvit će vizualne alate za predstavljanje ustava koji trebaju privući interes građana za ustavna pitanja. Konačni proizvod treba odražavati maksimalnu razinu originalnosti i kreativnosti. Pomoći će u unošenju podataka i testiranju cjelokupne web stranice. 
Web dizajner treba osigurati i obuku za projektni tim radi ažuriranje stranice. 
 
 
2. PRAVO SUDJELOVANJA I POŽELJNE KVALIFIKACIJE
 
Pravo sudjelovanje na javnom pozivu imaju sva pravna lica i pojedinci iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom stranice.
 
Poželjne kvalifikacije za izradu (obrazovanje, iskustvo i kompetentnost):
 
- relevantno iskustvo u razvoju web stranica, web i grafički dizajn; portfelj posljednjih relevantnih projekata;
- sposobnost za upravljanje prioritetima i opterećenjem u rasporedu rada, uputa i standardizirane prakse;
- dosljedan pristup radu s pozitivnom energijom i konstruktivnim stavom;
- otvorenost za promjene i sposobnost za upravljanje složenim aktivnostima;
- usmene i pisane komunikacijske vještine;
- jezici: tečnost u lokalnom jeziku, poželjno radno poznavanje engleskog jezika.
 
 
3. SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda treba da sadrži:
- Naziv ponuđača sa točnom adresom, identifikacijskim poreznim brojem ili JMBG i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora;
- Ukupnu cijenu izrade stranice i vizualnih alata izraženu u konvertibilnim markama;
- Prijedlog izgleda i vizualnih alata web stranice;
- Servisiranje stranice nakon izrade;
- Uvjeti i način plaćanja;
- Opciju ponude (period važenja ponude) ;
- Izjavu ponuđača o nepromjenjivosti cijene izrade za vrijeme trajanja ugovora; 
- Ostale povoljnosti ponude.
 
 
4. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
 
Ponudu obrađenu u skladu s ovim otvorenim javnim pozivom ponuđač je obavezan dostaviti do 20.04.2015. do 16:00 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj koverti i e-mailom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Ponude koje iz bilo kojeg razloga zakasne neće biti razmatrane. Prijave putem e-mail adrese će se smatrati važećim uz obavezno dostavljanje zatvorene koverte. Ovakve prijave će se smatrati važećim samo ukoliko je koverta poslana do 20.04.2015. godine.
 
Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti za koji javni poziv podnosi ponudu sa naznakom „NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA“, na poleđini koverte ponuđač je dužan naznačiti: naziv i adresu ponuđača i broj telefona. Ponude dostaviti na adresu:
 
 
Centar za građansku suradnju 
G. Jurkića 8a (Livnoputovi)
80101 Livno
Tel: 034 202 770
Kontakt osoba: Zulka Baljak
 
 
webdesign

NAJAVA- "PRAVA RADNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU"

Centar za građansku suradnju Livno, uz financijsku podršku Olof Palme International Centra, organizira sastanak u Drvaru, 24. 02. 2015. s početkom u 11 sati, u zgradi mjesne zajednice Drvar Grad (crvena zgrada) .
Tema sastanka je „Prava radnika u stečajnom postupku“ , koju će prezentirati, Lejla Čatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH. Cilj sastanka je uputiti radnike koja su njihova prava u ovakvom postupku, te koji su daljnji koraci u ostvarivanju vlastitih prava.
 
Ovim putem također želimo pozvati sve radnike FINVEST-a, DRVOBEST-a i ostalih poduzeća u stečaju da se pridruže sastanku, te na taj način budu korak bliže u ostvarivanju prava.

Više članaka...

Stranica 19 od 20

19

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 39 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login