Zakon o ravnopravnosti spolova je usvojen 2003. godine. Njime su uspostavljene BH Agencije za ravnopravnosti spolova te entitetski Gender centri i Komisije za ravnopravnost spolova na kantonalnim i općinskim razinama. Danas, pet godina od donošenja zakona, kantonalne i općinske komisije su uglavnom još u početnim fazama, neke su formirane ali ne rade a neke postoje samo na papiru.

Kao naš doprinos ka boljoj informiranosti među građanima a posebice među ženama o Zakonu o ravnopravnosti spolova i institucije odgovorne za njegovo provođenje, razvili smo šestomjesečni projekt Promoviranje Zakona o ravnopravnosti spolova u Kantonu 10. Projekt je financirao CGS uz financijsku potporu Ekumenske inicijative žena iz Hrvatske.

Prva aktivnost predviđena ovim projektom je istraživanje putem upitnika kako bi procijenili razinu znanja o zakonu i institucijama. Rezultati istraživanja i preporuke možete pročitati ovdje:

Istraživanje o Zakonu o ravnopravnosti spolova u HBŽ/Kanton 10

Ovaj projekt je imao slijedeće ciljeve:

1. podizanje razine svijesti i znanja o zakonu u javnosti a posebice među ženama
2. poticanje suradnje i umrežavanja ženskih nevladinih organizacija kako bi povećale svoj utjecaj kroz zajedničko lobiranje za provedbu zakona
3. povećanje medijskog zanimanja za ravnopravnost spolova i provođenje zakona, i
4. uspostava konkretnih mehanizama za suradnju između županijske i općinskih Komisija za ravnopravnosti spolova i ženskih udruga kako bi potakli efikasno provođenje zakona.

 Ovi su ciljevi ostvareni kroz organizaciju okruglih stolova/sastanaka i radio emisija koje su okupile predstavnike nevladinih organizacija koje se bave ravnopravnosti spolova, predstavnike Županijske/Kantonalne i Općinskih komisija za ravnopravnost spolova te predstavnike lokalnih medija. Ovi sastanci i radio emisije su potaknuli rasprave o ovoj temi među građanima. Telefonska anketa koju smo proveli na samom kraju projekta potvrdila je da su se takve rasprave proširile kroz našu zajednicu, jer mnoge anketirane žene su mogle citirati slučajeve i primjere o kojima se razgovaralo na sastancima i u radio emisijama a da same nisu sudjelovale na istim nego su saznale za njih kroz razgovore s drugim ženama koje su u njima sudjelovale.

 

Najvažniji uspjeh ovog projekta je pokretanje mehanizma za suradnju na provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i poboljšanju razine spolne ravnopravnosti, odnosno pokretanje Inicijative za osnivanje Koalicije za ravnopravnosti spolova koja okuplja Županijsku/Kantonalnu komisiju za ravnopravnost spolova te općinske komisije i nevladine organizacije. Ovo ne bi bilo moguće bez odlične suradnje koju smo ostvarili s predsjednikom Županijske/Kantonalne komisije, Gosp. Alom Kamberom, koji je bio naš su-pokretač ove akcije, koji je sačinio tekst Inicijative, čiji je angažman doveo predstavnike općinskih gender komisija u Koaliciju i čija je energija i predanost garancija da će suradnja između vladinih i nevladinih organizacija uspješno se nastaviti kroz ovu Koaliciju. Kraj ovoga projekta je istovremeno i najava početka rada ove Koalicije.

News - Novosti

Site Login