U okviru projekta „Participacija građana u procesu donošenja odluka“, Centar za građansku suradnju je proveo niz aktivnosti u deset općina Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije (Kanton 8 i 10). Pored istraživanja s ciljem da se utvrdi javni interes i viđenje mjesnih zajednica, inicijative građana i komunikacija s općinskom upravom, organizirali smo radio emisije, javne rasprave, razmjenu dobrih iskustava, obuku predstavnika mjesnih zajednica te opremanje ureda mjesnih zajednica. Očekujemo da ćemo kroz ovaj projekt educirati lokalne političare i vlasti o njihovim odgovornostima prema onima koji su ih izabrali te educirati građane o njihovim pravima (i obvezama). To je ključni cilj unaprjeđenja komunikacije između vlasti i građana te razvoja lokalne demokracije.

Naime, lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele ili ne znaju kako potaknuti javne rasprave. Lokalne vlasti ne održavaju redovite javne sastanke, ne objavljuju rezultate svojih odluka i nisu dostupni svim građanima, ne zastupaju interese svih građana jednako, ne objavljuju informacije o budžetu i financijama itd. Pored ovoga, naši građani nemaju naviku javno govoriti ili tražiti informacije ili pomoć od lokalnih vlasti. Situacija je takva, da s jedne imamo lokalne vlasti koje ne zastupaju interese građana odnosno zajednice u cjelini, a s druge strane imamo građane koji imaju određeni strah od vlasti (naslijeđe iz prethodnog sustava).

Ovim projektom želimo uvesti praksu osnivanja foruma za građane na kojima mogu otvoreno diskutirati o problemima zajednice sa lokalnim vlastima, educirati građane i potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u životu zajednice te povećati efikasnost rada lokalne vlasti. Dakle, želimo ukloniti barijere između građana i lokalnih vlasti i stvoriti klimu u kojoj će pozitivan i produktivan dijalog otpočeti na regularnoj osnovi.

Vjerujemo da sudjelovanje građana ojačava lokalne vlasti, doprinosi lokalnom razvoju te poboljšava uvjete za cijelu zajednicu. Stoga je doista važno uključiti najsuvremenija saznanja o participaciji građana u redovne procese odlučivanja. Razmatranje iskustava i modela iz ovog djelokruga koji su izrađeni u drugim zemljama i regijama moglo bi doprinijeti dugoročnoj održivosti građanskog sudjelovanja u općinskim vlastima te potaknuti dijalog između predstavnika vlasti i organizacija civilnog društva. CGS će predstaviti ove spomenute modele te primijeniti pouke iz svoga dugogodišnjeg iskustva u izgradnji partnerstva građana i vlasti kako bi razvili podršku kod lokalnih vlasti za participaciju građana. Tako ćemo predstaviti prednosti participativnog pristupa i poučiti predstavnike lokalnih vlasti i građanskih grupa u izradi ovakvog modela.

Jedno od glavnih načela našeg pristupa je međusobno djelovanje. Lokalne vlasti i organizacije civilnog društva imaju mnogo toga za naučiti jedan od drugoga u djelokrugu građanske participacije.

News - Novosti

Site Login