ANTIDISKRIMINACIONI PUNKTOVI (AD punktovi) su mjesta gdje možete otići ako osjećate da ste bili žrtva etničke diskriminacije.

Centar za građansku suradnju je lokala organizacija koja koordinira ovim punktom i odgovoran je da Vaš slučaj dovede do pravnog osoblja. Pravno osoblje će analizirati Vaš predmet. Ako oni smatraju da biste mogli biti žrtva direktne ili indirektne diskriminacije, koordinator AD punkta će uspostaviti Skype sastanak Vas i pravnog osoblja, koje će razmotriti Vaš slučaj sa Vama i objasniti korake koji bi se mogli poduzeti kako bi riješili Vašu situaciju.

Sve informacije koje ćete pružiti su tajne.

Ovi punktovi dozvoljavaju žrtvi diskriminacije da potraži pravni savjet bez ikakvih troškova, pružajući joj odgovarajući pristup pravdi.

Kako AD punkt radi?

Mislite da ste bili žrtva etničke diskriminacije? Samo dođite i posjetite nas. Osoba koja je odgovorna za AD punkt koji je Vama najbliži će Vas voditi kroz slijedeći proces:

 1. UĐITE
 2. ISPUNIT FORMULAR
 3. PREGLED: Vaš formular će biti poslan e-mailom pravnom osoblju koje će ga pregledati.
 4. KONTAKT: Oni će Vas kontaktirati kako bi Vas kontaktirati kako bi Vas obavijestili da li ste bili žrtva diskriminacije. Pružit će Vam kratko objašnjenje.
 5. UGOVORENI SKYPE SASTANAK: Ako pravno osoblje smatra da ste bili žrtva etničke diskriminacije, onda koordinator AD punkta dogovara skype sastanak Vas i pravnog osoblja, u AD punktu kako bi detaljnije razmotrili Vaš slučaj.

Cijeli ovaj proces je besplatan i sve informacije koje ćete pružiti su povjerljive. Ne sumnjajte i javite se!

Šta još radimo?

Ako pravno osoblje smatra da ste možda bili žrtva diskriminacije, možda će Vas pitati za dopuštenje da:

 • Naprave video/film zagovaranja o Vašoj situaciji.
 • Organiziraju sastanak s lokalnim vlastima.
 • Pošalju pritužbe.
 • Obavijeste/podnesu žalbu Ombudsmanu BiH.
 • Pokrenu pravni slučaj.
 • Pitaju novinare da pišu o Vašem slučaju.

Šta je diskriminacija?

„Diskriminacija je svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjerske, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze sa nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstvu u sindikatu ili u drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja ili spola, spolnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima.“

Neposredna diskriminacija javlja se ukoliko se sa vama postupalo na način koji je neopravdano drugačiji u poređenju sa postupanjem prema drugim osobama u sličnim okolnostima, na temelju jedne od osnova navedenih u gornjem dijelu teksta.

Posredna diskriminacija dolazi kada se na temelju zakona, politika rada ili prakse u radu naizgled ne postupa sa svima jednako, ali u stvarnosti imaju nepravičan učinak na Vas (ili na grupu kojoj pripadate) zbog ličnih karakteristika na temelju zabranjenih osnova diskriminacije navedenih u gornjem dijelu teksta.

Centar za građansku suradnju je antidiskriminacijski punkt u Livnu. Letak možete preuzeti ovdje.

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 8a, Livnoputovi

80101 Livno, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 00387 34 202 770

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

www.cgs-livno.net

Skype: cgslivno

RRC novosti - RRC novosti

Site Login