Fotografije s radionica održanih 09.10.2014. u osnovnim školama "Ivan Goran Kovačić" i "Fra Lovro Karaula" u općini Livno.

  Provedbu projekta je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američkog veleposlanstva u Sarajevu.

Centra za građansku suradnju je aktivan član koalicije “Uvažavanje” koja je utemeljena u općini Livno u 2013. godini na inicijativu OSCEa s ciljem pružanja potpore pojedincima, skupinama i inicijativama u općini Livno radi suzbijanja i prevencije netrpeljivosti i mržnje, kao i kreiranja uvjeta za bolji i sigurniji život.

Vijeće mladih općine Livno u partnerstvu s Koalicijom Uvažavanje provodi projekt „SPAJALICA – upoznajmo jedni druge” koji je usmjeren na promoviranje kulture mira u općini Livno. Nakon što su pripremili promotivno edukativni CD za osnovce i sugrađane, sadržaj CD su prezentirali učenicima osmog i devetog razreda osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ i „Fra Lovro Karaula“. Gđa. Jasminka Borković, psiholog po struci i predsjednica udruženja Li-woman je predstavila sadržaj CD, te na vrlo zanimljiv i kreativan način potaknula osnovce na dijalog i razmišljanje o miru, toleranciji, predrasudama, stereotipima, empatiji itd. Prezentacije su održane 09.10.2014. u obadvije škole.

 

 

RRC novosti - RRC novosti

Site Login