12. siječnja/januara 2015. CGS proslavlja rođendan. Naime u 2015. godini obilježavamo 19. obljetnicu utemeljenja. Stoga koristimo ovu priliku i zahvaljujemo svim našim prijateljima, korisnicima, suradnicima, partnerima i donatorima za doprinos našem djelovanju i radu.

Centar za građansku suradnju je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice u svrhu kreiranja boljih društvenih, ekonomskih i političkih uvjeta življenja u Kantonima 10 i 8, te u Bosni i Hercegovini. Pridajemo veliki značaj građanskom aktivizmu  u izgradnji lokalne samouprave i demokratskih procesa, u promoviranju tolerancije i poštivanja ljudskih prava, u zaštiti prirode i okoliša za bolji standard življenja, te u izgradnji jakog civilnog sektora.

Od 1996. godine smo usmjereni na građenje međuetničkih veza i procese pomirenja u podijeljenim zajednicama u 10 općina u dvije županije/dva kantona. Nastavljajući istim putem dodatno smo nova znanja i svoju energiju usmjerili na kreiranje boljih uvjeta života, kombiniranjem iskustva s novim tehnologijama i traženjem održivih rješenja u 10 lokalnih zajednica u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. U fokusu je našeg interesa “dobrobit za čovjeka”. Svi ostvareni programi i projekti su usmjereni na poticanje sudjelovanja građana u demokratskim procesima. S ciljem osnaživanja pojedinaca, organizacija civilnog društva, lokalne zajednice, sindikata, medija i lokalne vlasti, stalno radimo na uspostavljanju veza i dijaloga među različitim interesnim skupinama. Pokrećemo i uključeni smo u rad različitih mreža, koalicija i udruga na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Kontinuirano potičemo građane na sudjelovanje u procesima održivog razvoja kao i stvaranju preduvjeta za pošteno i odgovorno upravljanje resursima.

RRC novosti - RRC novosti

Site Login