Građani su vrlo malo/nedovoljno upoznati s tranzicijskom pravdom i njenim mehanizmima, te njenom značaju u kreiranju preduvjeta za održivi mir. Još uvijek se javno ne govori o ratnim zbivanjima i konfliktu među zaraćenim stranama, što onemogućava oslobađanje od traume. Stoga je bitno više pozornosti posvetiti ratnim događanjima, te potaknuti sve sudionike, posebno žrtve, da javno izraze svoja iskustva i razmišljanja što će doprinijeti boljem razumijevanju rata, njegovog uzroka i posljedica, što će nam omogućiti da stvorimo preduvjete za međusobno razumijevanje, suživot i održivi mir na ovim prostorima. U cilju promoviranja mira i suživota, Centar za građansku suradnju, Livno je kreirao mrežu nevladinih organizacija za promociju tranzicijske pravde na razini županije/kantona, mobilizirao lokane zajednice, te educirao predstavnike nevladinih organizacija i medija o mehanizmima tranzicijske pravde. Kreiranjem interaktivne web stranice i putem javnih rasprava u svih šest gradova Kantona 10 omogućili smo svima onima koji su bili pogođeni ratom javno svjedočenje o svojim ratnim i poslijeratnim iskustvima, posebno žrtvama, što bi trebalo doprinijeti boljem razumijevanju rata, njegovih korijena, manifestiranja i putanje. Namjera nam je stvoriti prostor za razmjenu i dijalog  putem otvorenih foruma na web stranici www.istinomdopomirenja.net, za javno svjedočenje o ratnim događanjima, temama i individualnim iskustvima vezanim za rat i mir. U projekt su uključeni i predstavnici lokalnih i županijskih/kantonalnih vlasti koji bi slične inicijative trebali podržati u budućnosti.

Projekt financiraju:

Spanish Agency for International Development and Cooperation

http://www.aecid.ba

United Nations Development Programme

http://www.undp.ba

News - Novosti

Site Login