RRC novosti

 

12. siječnja/januara 2013. CGS je proslavio svoj rođendan. Naime u ovoj 2013. godini obilježavamo 17. obljetnicu utemeljenja. Stoga koristimo priliku i zahvaljujemo svim našim suradnicima, partnerima i donatorima za doprinos našem radu.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca / decembra.

RRC novosti - RRC novosti

Građani u procesu izbora je projekt koji je realiziralo devet nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

Divlji konji, foto Sonja Garić

"Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja" je naziv projekta koji je Centar za građansku suradnju realizirao uz potporu UNDP/GEF i Ministrstva zaštite okoliša i turizma FBiH.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

20. rujna 2012. u općinskoj vijećnici CGS Livno je organizirao Javnu raspravu kako bismo predstavili programe političkih stranaka u općini Livno.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

19.09.2012. u općinskoj vijećnici je održan Forum kandidata za načelnika općine Livno, koji je Centar za građansku suradnju (Livno) organizirao u okviru projekta „Građani u procesu izbora“ koji provodimo na području općine Livno.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

Više članaka...

Stranica 5 od 13

5

Site Login