RRC novosti

Mreža Sporazum plus nagrađuje najbolje prakse partnerske suradnje lokalnih organa vlasti i NVO sektora, kao i istaknute pojedince u zagovaranju za međusektorski dijalog i suradnju.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

Photo, Sonja Garić

Ujedinjeni narodi su proglasili 22. svibnj/maj Međunarodnim danom biološke raznolikosti da bi povećali razumijevanje i svijest o biološkoj raznolikosti.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

LDA Subotica, u partnerstvu sa 12 nevladinih organizacija sa Balkana i iz EU realizira projekat pod nazivom “Civil Trust Building – Find your way through the Enlargement Labyrinth”.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

9. svibnja / maja svake godine obilježavamo Dan Europe. Odajući počast bivšem ministru vanjskih poslova Francuske Robertu Schumanu i njegovoj deklaraciji iz 1950. godine koju sada doživljavamo kao preteču uspostavi Europske unije.

Više informacija na linku.

RRC novosti - RRC novosti

Pozivi za projekte
Fondacija Mozaik i Ured Svjetske banke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuju pokretanje prvog “Programa za poduzetnu omladinu” u Bosni i Hercegovini, kojeg financira Talijanska vlada.

Više...

RRC novosti - RRC novosti

Poziv na tender za odabir projekata nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je objavila Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH). Za više informacija posjetite ovaj link.

RRC novosti - RRC novosti

Više članaka...

Stranica 7 od 13

7

Site Login